Vägbeskrivning / Kontakta oss

Vägbeskrivning / Kontakta oss

Gäverstad hage ligger mellan Göta kanal och väg 210, ca. 7 km väster om Söderköping. Du hittar oss utmed väg 210 mellan Söderköping och Västra husby.

Från Västra husby: Åk mot Söderköping. Sväng vänster vid trafikplats Björstad.

Från Söderköping. Åk mot Västra husby. Sväng höger vid trafikplats Björstad.

Sväng vänster och håll vänster där vägen delar sig.

KONTAKT

E-mail: frida@gaverstadhage.se

Telefon: 0736 – 94 51 38

Besöksadress: Gäverstad hage 1, 614 94 Söderköping