Om Gäverstad hage

Om Gäverstad hage

Vi som driver Gäverstad hage heter Frida och Kristoffer. Under många år har Frida haft en dröm om att skapa en plats dit människor kan komma och plocka blommor, skörda grönsaker, ta en fika, umgås och njuta av naturen. Vi startade odlingen år 2020 och har sedan dess odlat enligt ekologiska principer. På Gäverstad hage arbetar vi för att ge grönsaker och blommor de bästa förutsättningarna och inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel förekommer i odlingen.

Snittblomsodlare i Sverige

Gäverstad hage är medlem i föreningen Snittblomsodlare i Sverige. Snittblomsodlare i Sverige startades 2020 och är en förening som vill sprida kunskap om de småskaliga yrkesverksamma snittblomsodlarna i Sverige och Slow Flowers. Det är också en kvalitetsmärkning för miljövänligt närodlade blomster i säsong då medlemmarna har som krav att undvika kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, och att odla på ett hantverksmässigt sätt. Slow Flowers handlar om att koppla ihop den som odlat, skördat och bundit blommorna med konsumenten. Att sätta ett ansikte på den som står för all den kunskap odlandet innebär och förmedla det värdet hela vägen hem till bordet. Att lyfta det närodlade i säsong, värna om miljön och den biologiska mångfalden och att minska avståndet och mellanhänderna från jord till bord. Läs mer om oss på: http://www.snittblomsodlare.se

En hållbar framtid

Till Gäverstad hage är barn i alla åldrar varmt välkomna! Vi vill vara med och skapa en nyfikenhet på odling genom att visa barnen hur grönsakerna växer, låta dem plocka tomater, knipsa en gurka eller dra upp morötter. Att se deras nyfikna ansiktsuttryck när vi berättar om hur en blomma blir en gurka med hjälp av pollinering och hur viktiga alla våra humlor, bin, fjärilar och andra insekter är för att det ska bli något som vi sedan kan äta. Att se glädjen som sprider sig i deras ansikten när en morot dras upp ur jorden. Vår förhoppning är att någon av alla dessa barn kommer att minnas känslan av att få vara med i odlingen, vid skörden. Barnen är framtiden. Om barnen får kunskap om odling finns en sannolikhet att de och kommande generationer bidrar till att fler människor kan handla ekologiskt och närodlat. Att fler och fler människor bidrar till en hållbar framtid.